Slib Kaliwaal duidelijk geregistreerd

Algemeen

DRUTEN - Volgens het Drutense college van B&W wordt er in een register precies bijgehouden welk slib er wordt gestort in de Kaliwaal bij Druten. Daarbij wordt ook vastgelegd in welke mate het slib is
vervuild.

Het laatste half jaar is er overigens geen slib uit het buitenland in de Kaliwaal verwerkt. Dat antwoordt het college op raadsvragen van raadslid Karin Pen van Kernachtig Druten. Aanleiding voor de raadsvragen was een nieuwsbericht in De
Gelderlander. Daarin stond dat baggerbedrijven vervuilde grond en slib uit het buitenland halen om in putten (zoals de Kaliwaal) langs de rivieren te storten.