Afbeelding
Foto: Ruben Schiks

Trefpunt ontvangt 40.000 euro subsidie

Algemeen

DEEST - Dorpshuis 't Trefpunt in Deest heeft een bijdrage toegezegd gekregen van 40.000 euro uit het VSB-fonds voor de renovatie en revitalisering van het dorpshuis. Conform de aanwijzing van het fonds zal de bijdrage in ieder geval besteed worden om de toegankelijkheid van het dorpshuis voor mensen met een beperking te vergroten.

Mede dankzij de steun van het VSB-fonds zullen alle bewoners van Deest, of ze nu gezond zijn dan wel met een beperking moeten leven, binnenkort kunnen beschikken over een goed toegeruste accommodatie voor hun diverse sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. 'Daar is de leefbaarheid van het dorp zeer mee gediend. Uiteraard zijn het bestuur van het dorpshuis en de verenigingen, die er gebruik van maken, het fonds dan ook zeer erkentelijk voor haar steun', laat voorzitter Hans Peperkamp weten.

De bijdrage van het VSB-fonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Daarmee draagt het dorpshuis in belangrijke mate bij aan het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid van het dorp.