Pinksterbloem op de Waaldijk
Pinksterbloem op de Waaldijk Foto: Yvonne Dijkslag

Inspiratiebijeenkomsten voor meer vogels en insecten

donderdag 15 juni 2023 19:30

BOVEN-LEEUWEN - Stichting Landschapsbeheer Gelderland houdt de komende periode een inspiratiebijeenkomst en lezing die inwoners moet inspireren om hun tuin of erf aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten.

Veel insecten, zoals vlinders en wilde bijen, hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op donderdag 1 juni informeert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) inwoners over hoe zij de gemeente West Maas en Waal aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. De bijeenkomst vindt plaats in Kulturhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen en start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er een inloop met koffie en thee.

Na de inspiratiebijeenkomst vindt op donderdag 15 juni een lezing plaats over dieren in de tuin en op het erf. Deze lezing wordt verzorgd door Gerard Compiet en vindt ook plaats in D’n Dulper. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom om deze inspirerende avond bij te wonen. Tijdens de lezing krijgen de aanwezigen informatie over de leefwijze van allerlei dieren. Men krijgt praktische tips om in de eigen tuin eenvoudig te zorgen voor goede leefomstandigheden, voedselaanbod en nestgelegenheid.

De inspiratiebijeenkomst en de lezing vinden plaats in het kader van een biodiversiteitsproject in de gemeente West Maas en Waal en worden georganiseerd door SLG. Deelname aan de bijeenkomst en lezing is gratis. Aanmelden voor beide avonden kan via slgelderland.nl/projecten/biodiversiteit-westmaasenwaal. Boseigenaren kunnen zich tevens inschrijven voor het project ‘Versterking biodiversiteit bosranden’.