Bijen verzamelen stuifmeel
Bijen verzamelen stuifmeel Foto: Karin Cobussen

Inspiratieavond over biodiversiteit

woensdag 5 april 2023 20:00

ALPHEN - Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op 5 april geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners de gemeente West Maas en Waal aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. 

Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen op het erf en in grote én kleine tuinen. Een bijvoorbeeld is dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien. Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is bijvoorbeeld een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus van de bijeenkomst ligt op aanplant en ecologisch beheer van inheemse bomen en struiken in het buitengebied. Ook het inzaaien van inheemse, meerjarige planten komt aan bod.
De bijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis De Hucht. Inloop met koffie en thee is om 19.30 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomst. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van SLG: www.slgelderland.nl/projecten/biodiversiteit-westmaasenwaal. Deelname is gratis.

Lezing over wilde bijen
Na de inspiratiebijeenkomst vindt op woensdag 19 april een lezing plaats over wilde bijen door Pieter van Breugel, een expert op dit gebied en een enthousiast spreker. Deze lezing vindt ook plaats in het Dorpshuis De Hucht en start om 20.00 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende lezing. Tijdens de lezing krijg je informatie over de leefwijze van deze dieren. Je krijgt praktische tips hoe je in de eigen tuin eenvoudig kunt zorgen voor goede leefomstandigheden, voedselaanbod en nestgelegenheid. Zo hoor je hoe een goed insectenhotel is opgebouwd en welke plantensoorten van belang zijn.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich voor de inspiratiebijeenkomst en de lezing over wilde bijen aanmelden via: www.slgelderland.nl/projecten/biodiversiteit-westmaasenwaal.

Locatie