Cor van Oijen
Cor van Oijen Foto: Archief Rinie van Haren

Herdenking Beneden-Leeuwen met primeur

woensdag 4 mei 2022 19:00

In Beneden-Leeuwen staat voor woensdag 4 mei weer een traditionele herdenking op het programma nadat de afgelopen twee jaar vanwege de coronamaatregelen de herdenking slechts op alternatieve wijze kon doorgaan met zeer beperkte mogelijkheden. De herdenking zal dit jaar weer om 19 uur aanvangen in de Alphonsuskerk met een herdenkingsdienst die in het teken zal staan van de verhalen over Cor van Oijen, één van de jongens uit een groot Leeuwens boerengezin, die werd opgeroepen om zijn dienstplicht te gaan vervullen in Nederlands-Indië. Op 15 mei 1948 op 23-jarige leeftijd overleden, enkele maanden voordat hij zou terugkeren naar Nederland. Zijn zus Nelly Lemmers vertelde over die spannende periode die zo in droefenis eindigde. Conny Oerlemans-van Oijen – nicht van Nellie Lemmers - leest het interview voor. Koor Trug in de Tèd en muziekvereniging Koning Willem III verlenen muzikale medewerking. Namens de gemeente zal er een vertegenwoordiger aanwezig zijn en leerlingen van basisschool De Leeuwenkuil zullen een gedicht voordragen.

Primeur
De stichting 4 Mei herdenking heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de totstandkoming van een eigen website. Carin Willemsen-Drost heeft hiervoor veel werk verzet. Op woensdagavond zal tijdens de herdenkingsdienst de nieuwe website www.benedenleeuwenherdenkt.nl worden gelanceerd. De website zal een belangrijk digitaal naslagwerk worden met veel informatie over de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in onze regio en over het laatste nieuws omtrent toekomstige activiteiten rond herdenkingen.

Herdenkingsmonument
Na de dienst volgt een stille tocht die zal worden begeleid door muziekvereniging Koning Willem III die ook op het R.K. Parochiekerkhof de muzikale omlijsting zal verzorgen en waaraan ook de Activiteitencommissie zal bijdragen. Bij het herdenkingsmonument dat 22 jaar geleden is opgericht bij de Calvarieberg zal de plechtigheid worden voortgezet. Na de klokslagen van 8 uur zal twee minuten stilte in acht worden genomen waarna het Taptoesignaal zal worden geblazen. Het dodenappèl zal door Betsie de Kok worden afgelezen waarna de klok van de Stoottroeperskapel zal luiden. De bloemenhulde wordt begeleid door leden van Scouting Don Bosco en aansluitend zal het Wilhelmus klinken, waarmee deze herdenking zal worden afgesloten.

Locatie